Kommunikation och marknadsföring via SMS

Marknadsföring via SMS är ett effektivt sätt för att nå ut till kunderna. I jämförelse med e-post där mycket av marknadsmaterialet hamnar i skräpposten är SMS en kanal med en betydligt högre öppningsprocent. Alla har en telefon med sig dagligen och SMS når fram och öppnas vanligtvis direkt. SMS kommunikation når fram till fler kunder […]