Investor Relations

Investerarrelationer, eller Investor Relations (IR), handlar om företagens relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna. I de flesta större företag

Kommunikationskanaler för prima PR

Många effektiva metoder för att utföra PR finns, inte minst med mängden tillgängliga kommunikationskanaler. En kommunikationskanal är som namnet antyder ett instrument genom vilket kommunikationsprocessen genomförs. Termen används vanligtvis för att hänvisa till massmedia. Moderna kommunikationskanaler har blivit en stor källa till makt och socialt inflytande över hela världen, särskilt den senaste tiden med tillskottet […]