BAS Family

 

 

EditorBAS Editor – Redaktören driver arbetet

BAS Editor är tjänsten för dig som redan har egna etable­rade kanaler för content marketing, men som behöver bli bättre på att producera bra innehåll med hög redaktionell kvalitet och kontinuitet.

Med ett BAS Editor-abonnemang får ditt företag en kvali­ficerad redaktionell styrning och support i ditt dagliga arbete med content marketing. Vår redaktör leder redaktionsmöte, planerar er innehållsproduktion och kvalitetssäkrar ert lö­pande redaktionella arbete.

Våra redaktörer är utbildade journalister med redaktörser­farenhet – det är en avgörande framgångsfaktor för att kunna erbjuda ett starkt innehåll för alla plattformar – från strategi och idé till publicerat redaktionellt innehåll.

Med BAS Editor tar du kontroll över ditt arbete med content marketing.

 

WebbBAS Web – Plattform för publicering

BAS Webb är en redaktionell plattform, byggd i Word­Press, där du enkelt kan samla och publicera alla typer av redaktionellt innehåll. Lägg upp SEO-optimerade artiklar och blogginlägg, bygg upp sökbara artikelarkiv, integrera intres­santa rss-flöden eller styr din trafik från sociala medier eller digitala nyhetsbrev till en redaktionell plattform för optimal genomslagskraft och konvertering.

Plattformen är byggd i responsive design för datorer, surf­plattor och smartphones. Den grafiska formen anpassas efter formspråket på ditt företags webbsajt och integreras på ett naturligt sätt i din webbstruktur.

Med BAS Webb kommer du snabbt igång med arbetet med content marketing och kan direkt mäta din framgång.

 

MailBAS Mail – Träffa rätt med smart distribution

BAS Mail erbjuder en komplett lösning för digitala nyhets­brev, genom en kombination av produktion av bra redaktio­nellt material, med ett smart verktyg för distribution.

Med en egen unik responsive mall säkerställer du att din kommunikation blir snygg, enhetlig och varumärkesbyggande, oavsett vilken plattform mottagaren använder.

Adresslistor hanteras enkelt i systemet och erbjuder obe­gränsade möjligheter att selektera olika målgrupper. Syste­met sköter också nya prenumeranter eller avbokningar. Utskickens öppningsstatistik redovisas på ett enkelt och överskådligt sätt, så du i realtid kan följa hur mottagarna läser dina nyhetsbrev.

Med BAS Mail får du en kvalitativ distribution av bra innehåll, som driver kvalificerade besökare till din hemsida.

 

PrintBAS Print – när du vill ge lite extra

Tryckta medier är fortfarande en stark och viktig kanal för din content marketing. Oavsett om det gäller en kundtidning, ett tryckt nyhetsbrev, produktkatalog eller årsredovisning. I det tryckta mediet samspelar text, bild och grafisk form som i ingen annan mediekanal.

I dag upplever många en tryckt produkt som extra värdefull och trovärdig. Uppmärksamheten blir också där efter. Bäst resultat får du genom att kombinera tryckt och digital kom­munikation. Då når du ut bredast och får bäst genomslag.

Tjänsten BAS Print innebär fullservice från behov och idé till färdig trycksak. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en redaktionell idé, vi ansvarar sedan för redaktionell produk­tion, foto, formgivning, tryck och distribution. Vi hjälper dig också att hitta integreringen med din digitala kommunikation.

Med BAS Print optimerar och kvalitetssäkrar du dina trycksaker – när du vill ge dina viktigaste målgrupper något extra.