Smal nisch i flera kanaler gav framgång

Just Rivistas magasin för elektronikmiljö, Electronic Environment (EE), blir nu internationellt! Varumärket etablerades redan 1994, och steget ut i världen hade inte varit möjligt utan kombinationen av olika kanaler, som gör att EE egentligen är mycket mer än bara ett magasin. De samverkande delarna under varumärket är nycklarna till framgång.

Historien börjar 1994, då tidningen startades med en mycket tydlig nisch: EMC, alltså elektromagnetisk kompatibilitet. Även om ämnesområdet med åren också kommit att inkludera ett par närliggande ämnen, såsom statisk elektricitet och miljötålighet för elektronik, är nischen fortfarande väldigt tydlig.

Tidningen bygger på tips och artiklar från framstående forskare i Sverige, ett land som är mycket väl ansett i världen inom EMC. Ett av de största svenska EMC-utmaningarna är JAS 39 Gripen under 1980 och 90-talet, men eftersom EMC är ett branschöverskridande kunskapsområde, finns det experter inom vitt skilda branscher.

– EE har utvecklats mycket under åren tack vare vår nära relation och samarbete med såväl näringsliv som högskolor och myndigheter, berättar redaktören och projektledaren Dan Wallander.
– I varje nummer publiceras information om nya standarder och andra viktiga nyheter från bland annat Elsäkerhetsverket och Svensk Elstandard, säger han.

2007 arrangerades den första Electronic Environment-konferensen.
– Det blev en mycket bra uppslutning av såväl konferensdeltagare som talare, och sedan dess har konferensen hållits vartannat år.

I takt med digitaliseringen har EE även blivit en webbtidning. Här finns, förutom ett gediget artikelarkiv med sökfunktioner, även en företagsguide där man kan hitta leverantörer som verkar inom de olika elektronikområdena.
Ytterligare en medlem i EE-familjen är plattformen för e-learning, en interaktiv kunskapstjänst som tillhandahåller webbkurser inom olika elektronikområden, med fokus på EMC.

Nästa steg är nu att bredda EE geografiskt. När den svenska editionen skickades till tryck produceras även en engelsk digital version som distribueras via ett månatligt nyhetsbrev till mottagare i en lång rad länder.
– Steget ut internationellt hade inte varit möjligt utan de samverkande delarna i vårt varumärke, webb, konferens, e-learning och den tryckta tidningen, konstaterar Dan Wallander.

 

PETRA HANSSON
Seniorkonsult, Projektledare