Se upp för snubbelfällor i engelskan!

I vårt förra nyhetsbrev var det många som tyckte det var intressant att läsa om vad vi svenskar gör för fel när vi skriver på engelska. Det var mycket igenkänning och aha-upplevelser! Så vi fortsätter diskutera med Deborah Fronko och tar upp ytterligare saker som vi svenskar brukar trassla till.

Denna gång kikar vi på den luriga ing-formen, hur bindestreck kan orsaka missförstånd, samt tillfällen när vi borde använda bestämd artikel (the) fast inte gör det.

Och Deborah påminner om att det viktigaste inte är att visa sig duktig, utan att läsaren ska förstå vad du menar! Och ibland kan det bli väldigt roligt när det blir fel…

– Dina vetenskapliga upptäckter kanske inte får det genomslag de förtjänar, ditt företag kanske inte tas på allvar eller dina konstnärliga kvaliteter inte märks om de kläs i en luddig eller lustig språkdräkt, påpekar hon.

Bindestreck

Bindestrecket är klurigt, även om man har engelska som modersmål. En sammansatt bestämning till ett substantiv ska ha bindestreck. Annars kan det bli tokigt…

FEL: High school girls painted graffiti on the wall = skolflickor (av obestämd ålder) höga (av droger) målade graffiti på väggarna.

RÄTT: High-school girls painted graffiti on the wall = flickor i high school målade graffiti på väggen.

(När high school står ensamt, t ex. there’s my old high school behövs däremot inget bindestreck.)

Om bestämningen slutar med ett y ska man däremot inte ha bindestreck efter: The company designs environmentally friendly cars.

Här spelar bindestrecket också en stor roll: ”250-year-old trees” syftar på träd som är 250 år gamla, medan ”250 year old trees” blir 250 träd som alla är ett år gamla.

Här är några exempel på ord (det finns massor!) som skrivs ihop på svenska, men som har bindestreck på engelska:

Mother-in-law, good-hearted, sugar-free, computer-aided, fair-haired, good-looking, bad-tempered, quick-thinking, carbon-neutral.

När ett sammansatt adjektiv kommer före substantivet ska det ha bindestreck:

well-known brands of coffee

an up-to-date account

Men när det sammansatta adjektivet kommer efter substanstivet, skriver man isär det:

His music was also well known in England.

Their figures are up to date.

Och denna olikhet känns faktiskt rätt logisk även för svenskar, eller hur?

Ing-formen

Denna verbform använder många svenskar alldeles för ofta och felaktigt, fast vi faktiskt sällan använder den i vårt eget språk. Den ska bara användas i två sammanhang: Dels när det handlar om något som är tillfälligt:

She couldn’t open the door because she was taking a bath.

Och dels, vilket är vanligare, när en aktivitet pågår just nu och inte är klar ännu:

Elon Musk is recruiting engineers for SpaceX. (Han håller på för fullt, men är inte klar ännu.)

FEL: The study is showing how alcohol affects health over time.

RÄTT: The study shows how alcohol affects health over time.

Detta är också RÄTT: The study showed how alcohol affected health over time.

Ing-formen kan betyda att något är irriterande: The CFO is always talking numbers.

Om man inte stör sig på sifferpratet kan det vara bättre att säga: He always talks numbers.

Är det något som händer regelbundet, ska det inte vara ing-form: The bus runs on Sundays.

FEL: We are acquiring a company.

RÄTT: We acquired a company.

Man kan säga såhär: Staff members are leaving the White House. (Will Melania be next? )

Om man tänker sig ett ändlöst strömhopp av medarbetare som lämnar Vita Huset, så funkar det med ing-formen här. Skriver man en nyhetsartikel om vissa personer som lämnar staben, så skriver man ”staff members leave the White House”.

Bestämd artikel

Och slutligen några ord om ”the”. I många fall sammanfaller det med bestämd form på svenska. Men inte alltid. Därför utelämnar vi ibland ordet ”the” när vi inte borde.

Man ska alltid använda the när det handlar om superlativ.

Du är bäst = You’re the best!

Det är värsta vintern vi kan minnas = It’s the worst winter we can remember.

Och vid ordningstal:

Detta är tredje gången = This is the third time

När det handlar om en bestämd grupp människor:

Fransmän gillar ost = The French enjoy cheese.

Hon har gett mycket pengar till fattiga = She has given much money to the poor.

Äldre kan behöva särskild omsorg = The elderly may require special attention.

Varför ska man då bry sig om att få det rätt?

Varför bör man be om hjälp om man vill publicera något på engelska om man inte är infödd eller expert på språket? Av två skäl: För att inte missförstås och för att inte verka klantigare än man är.

Som exempel kan nämnas skylten som en anställd på Ikea hade satt upp för att guida utländska besökare: ”Find at Ikea” (direktöversättning av ”Hitta på Ikea). Det som skribenten inte hade koll på är att ”hitta” kan stå för sig själv på svenska – då är det underförstått att det handlar om att hitta vägen. Men ”find” på engelska är transitivt, det behöver alltså en bestämning. En engelskspråkig undrar vad i hela fridens namn det är man ska hitta på Ikea. För dem lät detta så kryptiskt och lustigt att en bild av skylten delades på sociala medier. Till allmän munterhet och kreativa spekulationer. Inte riktigt den hjälpsamme medarbetarens avsikt, kan vi gissa.

 

PETRA HANSSON
Senior-konsult, Projekt-ledare

Stort tack till Deborah Fronko, översättare, språkgranskare m.m.