Vad tänker du göra åt LOHAS?

För 15 år sedan skrev New York Times att ”LOHAS is the largest market you have never heard of”. Idag är det något fler som känner till begreppet. Men många företag har inte ägnat en tanke åt hur man ska förhålla sig till denna växande skara. Det är hög tid att göra nu.

LOHAS står för Lifestyle of Health and Sustainability och beskriver människor som bryr sig om hälsa och ett hållbart samhälle. Det är alltså värderingar snarare än ålder, inkomst och andra demografiska egenskaper som förenar dem.

40 procent av svenskarna

När man sökte på LOHAS på nätet på tidigt 2000-tal kunde man läsa att uppskattningsvis 5 procent av befolkningen i västvärlden antogs tillhöra denna kategori. Idag kan man läsa på lohas.se, att runt 20 procent av befolkningen i Europa och hela 40 procent i Sverige tillhör denna grupp. I USA är begreppet väl etablerat sedan 1980-talet och man håller stora, årliga LOHAS-konferenser där forskare, företag och journalister träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter i ämnet.

Står för hållbarhet

LOHAS köper helst ekologiska och rättvisemärkta produkter, motionerar, äter hälsosamt och vill lämna över en välmående planet till kommande generationer. De är sällskapliga och gillar att resa, men vill om möjligt resa miljövänligt och utan negativ påverkan på de länder de besöker. Kläderna de köper ska helst vara tillverkade på etiskt sätt. De vill leva ett gott liv, men inte på andras bekostnad.

Måste leva upp till löftena

De läser på innan de köper något och delar gärna med sig av information om företag som inte lever upp till sina löften, eller utger sig för att vara grönare och mer etiska än de är. Även det motsatta gäller – lyckas man vinna deras förtroende och göra dem nöjda kan de mycket väl dela med sig av detta, blogga, betygsätta på webbsidor, skriva på TripAdvisor och liknande.

Stor och viktig grupp

Men även om LOHAS är en brokig skara, så är de något överrepresenterade i vissa grupper: de är oftare kvinnor, högutbildade, storstadsbor och de har en något högre lön än genomsnittet. Det är alltså inte bara etiska skäl som talar för att vända sig till denna grupp. Rent affärsmässigt borde de vara viktiga för de flesta.

Att LOHAS dessutom utgör runt 40 procent av Sveriges befolkning borde få alla företagare och marknadsförare att tänka till.

Sminka inte grisen

Så hur ska man då förhålla sig till LOHAS? Rimligtvis bör man börja med att se över hur hållbar och etisk ens verksamhet är och vad man har för värderingar. Man kan inte ”sminka grisen”. Många företags beskrivningar av sitt CSR-arbete är rent snömos och det funkar inte på LOHAS.

När det gäller kommunikation är relevant, sanningsenlig och engagerande content det bästa sättet att nå denna grupp.

Intressant innehåll

Genom att agera med integritet, informera ärligt om sitt företags och sina produkters miljöpåverkan och vara transparent när det gäller till exempel underleverantörer bygger man förtroendet.

Kan man visa att man bryr sig om något mer än att bara tjäna pengar, att man har värderingar och engagemang, kan man väcka målgruppens sympati.

Lyckas man sedan kommunicera med dem, med engagerande berättelser, content som de verkligen uppskattar, finns en god möjlighet att de blir ens bästa marknadsförare.

 

PETRA HANSSON
Seniorkonsult, Projektledare

(och förmodligen en typisk LOHAS)