Bra innehåll kräver lagarbete        

Det finns många missuppfattningar om vad content marketing är. En av dem är att det är en quick-fix, något som en ensam medarbetare kan sno ihop på egen hand. Ibland till och med vid sidan om andra arbetsuppgifter. Det är dömt att misslyckas i flera avseenden. Men när man har klart för sig vad content marketing innebär, så blir det också lättare att se vilka olika roller som behöver ingå i teamet.

Content marketing handlar om att erbjuda innehåll av hög kvalitet och som efterfrågas av målgruppen. Det handlar också om ett långsiktigt arbete och att producera innehåll med en viss frekvens och regelbundenhet. Och det behövs mål och strategi som hänger ihop med företagets övriga mål och strategier.

Självklart är det svårare för ett litet företag att bygga upp en komplett redaktion än vad det är för ett stort. Men det fina är att en contentredaktion är skalbar – man kan anpassa formatet efter behoven. Det är dock alltid flera roller som behövs. En person kan ha mer än en och man kan givetvis anlita externa resurser, såsom en contentbyrå som då blir som en del av inhouseredaktionen.

Dessa roller ingår i en contentredaktion:

Huvudredaktör – har det övergripande ansvaret för bolagets innehållsproduktion. Här är journalistisk erfarenhet en tung merit och även ledarskapsförmåga. Man måste kunna bedöma vad som är relevant innehåll och vad som inte är det.

Redaktionschefen har bland annat budget- och personalansvar.

Reporter/skribent. Journalistutbildning och erfarenhet från tidning och/eller radio och tv är lämpliga bakgrunder för detta jobb. En förmåga att göra nyhetsvärdering, hitta vinklar och producera snabbt med kvalitet är viktiga kvalifikationer.

Fotografer/filmare. Bra bildmaterial är viktigt. Det lockar till läsning och kommunicerar på fler plan än vad enbart text gör. Allt fler företag jobbar även med rörliga format.

Onlineredaktör. En del kallar det ansvarig för sociala medier eller publicerare. Men onlineredaktör beskriver bättre hur pass brett detta uppdrag är. Det handlar om att ansvara för innehållet som publiceras i digitala kanaler, såsom webbsida, intranät och sociala kanaler. Journalistisk erfarenhet är viktigt och även kunskap om digitala publiceringsverktyg.

Analytiker. All contentproduktion måste utvärderas och mätas och resultaten återkopplas till redaktionen, så att de vet vilket innehåll som uppskattas av målgruppen och som leder till önskvärda resultat. Analytikern samlar också in information om målgruppen – varifrån besökarna kommer, vilka är de, vad de har för beteendemönster med mera.

I redaktionen kan också ingå projektledare. Då gäller det ofta för projekt som ligger lite utanför redaktionens löpande dag-för-dag-arbete, såsom att börja använda en ny kommunikationsplattform, utveckla ett nytt nyhetsbrev eller upphandla en ny tidning.

Det kan alltså vara flera personer som innehar en viss roll, till exempel skribent, och en person kan ha mer än en roll.

Därutöver är det viktigt att contentredaktionen inte sitter isolerad. Företagets ledning måste vara med på tåget, inse att det krävs resurser och att content marketing är ett långsiktigt arbete.

Det behövs också ett redaktionsråd. Det är bra om flera på företaget engagerar sig och kommer med idéer. Har man säljare, kan de exempelvis bidra med inspirerande kundcase och berätta vad kunderna har för problem i sin vardag som företaget kan belysa med content. Ju fler tipsare desto bättre. Och en utvald grupp bör träffas med jämna mellanrum för att spåna idéer och generera underlag för en långsiktig innehållsplan.

Content marketing är ett kraftfullt verktyg för att bygga goda kundrelationer och att öka sin försäljning och lönsamhet. Och med rätt bemanning för de arbetsuppgifter som ingår finns goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart contentarbete.

 

PETRA HANSSON
Seniorkonsult, Projektledare