Podd: Internkommunikation i ett globalt företag

Internkommunikation i ett stort, globalt företag är ett väldigt spännande ämne. Vilka utmaningar finns? Vilket innehåll ska distribueras till vem och hur? Hur styr man upp det? Vi får en pratstund med Scull Zheng från Getinge, där han är Corporate Communications Director för affärsområdet 
Surgical Workflows & Life Science. Han berättar om hur de gör på Getinge.
(Programlängd: 27:15 min)

 

 

Podd: Kommunicera smartare i projekt

Allt mer arbete inom företag och faktiskt hela samhället sker idag i projektform. Är det bra eller dåligt? Vilken roll spelar kommunikationen för framgången i projekt, och kan för tydlig kommunikation av rollbeskrivningar och projektmål till och med vara hämmande? Dessa och många andra spännande frågor diskuterar vi med Mats Ragnarsson på Wenell, seniorkonsult inom projektledning och ledamot i Svenska Projektakademien. (Programlängd: 31:45 min)

 

 

Podd: Få med dig medarbetarna med bra internkommunikation

Internkommunikation är oerhört viktigt, inte minst i tider av förändring. Ändå försummas den ofta. När Volvo Car Retail Solutions omorganiserades, hade internkommunikationen en avgörande roll för framgången och för att få med medarbetarna på tåget. Lyssna på podden där vi pratar med Thom Birkeland om hur de gjorde. (Programlängd: 21:30 min)

 

 

Podd: Marknadschefen starkare än någonsin

I rollen som marknadschef står man ständigt inför nya utmaningar, och i den rådande IT-eran kan det vara lätt att drabbas av ”digital panik”. Samtidigt visar en undersökning att marknadschefen är starkare än någonsin. Vi har pratat om rollen som marknadschef med PeO Axelsson, VD och initiativtagare till nätverket Marknadscheferna. (Programlängd: 15:20 min)