Boom för filmtittande på nätet

Tittandet på film på nätet ökar explosionsartat. Detta gäller såväl spelfilmer på plattformar som Netflix, som så kallat branded content, där det är företag som är avsändare.

Det brittiska konsultföretaget Zenith Optimedia genomförde nyligen en undersökning som omfattar filmkonsumtion i 40 länder. Enligt dem kommer vi att lägga 23 procent mer tid på att se film på nätet 2015 jämfört med förra året. 2016 förväntas en ökning med ytterligare 20 procent. Och allra mest kommer vi att titta i våra mobiler.

Denna ökning drivs på av att allt fler skaffar sig smartphones och läsplattor, vilket resulterat i förändrade konsumentbeteenden. Filmtittandet i dessa medier beräknas öka med hela 44 procent 2015 och 35 procent 2016. Tittandet på stationära datorer växer också, men mer blygsamt: 9,5 respektive 6,5 procent.

Zenith Optimedia förutspår också att antalet personer som tittar på vanlig, så kallad linjär TV når sin topp detta år globalt sett och börjar därefter dala. Detta hänger ihop med det allt större och bättre utbudet av film på nätet, såväl långfilmer, som kortare format till exempel på YouTube.

Några av de ivrigaste online-filmkonsumenterna är unga, välbeställda tittare, som också är de som är svårast att nå med TV-reklam. För företag är det därför, enligt Zenith Optimedia, en möjlighet att nå denna kräsna, men värdefulla målgrupp, inte bara med reklamfilm, utan med branded content. Denna typ av innehåll kan underhålla och informera på ett bredare och bättre sätt än reklamfilmer, vilka kan upplevas som störande avbrott.

TEXT: PETRA HANSSON

http://www.zenithoptimedia.com/mobile-drive-19-8-increase-online-video-consumption-2016/