Break a Story tecknar ramavtal med Göteborg

Nu är den klar, Göteborgs Stads stora upphandling av kommunikationstjänster. En av de utvalda byråerna inom redaktionell kommunikation är Break a Story. – Det här är naturligtvis väldigt kul och ett kvitto på vår kompetens och erfarenhet, samt på att vi har ett bra tjänsteutbud, säger Dan Wallander, vd för Break a Story. 

Förra året utlyste Göteborgs Stad en stor upphandling av kommunikationstjänster. För första gången ville staden ta ett samlat grepp inom kommunikation och teckna ramavtal med ett antal leverantörer. Syftet var att stärka samordning inom kommunikation i Göteborgs Stad.

Uppdragen är värda cirka 200 miljoner kronor och sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning ett år. Tre huvudområden ingår i upphandlingen: PR och kommunikationstjänster, Reklam- och marknadskommunikationstjänster samt Redaktionella kommunikationstjänster.

Upphandlingen startade i februari i år och slutbesked presenterades 11 november.

– Upphandlingen var selektiv, vilket innebar att alla först fick söka för att få lämna anbud. Inom Redaktionella kommunikationstjänster Full-service, där vi valde att delta, valdes 12 byråer ut som fick lämna anbud, säger Dan Wallander.

Slutligen valdes åtta byråer som får teckna ramavtal med Göteborgs Stad inom avtalsområdet.

Ramavtalet innebär att utvalda byråer som tecknar avtal nu får vara med och lämna anbud på alla uppdrag inom redaktionella kommunikationstjänster som utlyses av kommunala bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad.

– Det har varit en tuff upphandling med mycket väntan och mycket spänning. Men det gick ju bra för oss, och det är naturligtvis väldigt skönt, avslutar Dan Wallander.

 

HÅKAN LINGER