Stark kommunikation till alla medlemmar

Att samla människor i grupp bygger på gemensamma intressen och gemensam nytta. Grunden är alltid kommunikationen: att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Vi på Break a Story har arbetet med en rad olika typer av medlemsorganisationer i över tjugo år. Allt från förbund och intresseföreningar till professionella nätverk.

Vi vet hur man utvecklar och underhåller organisationer och nätverk genom effektiv kommunikation, oavsett kanal.

Ofta är medlemstidningen navet i kommunikationen, men i dag förflyttas allt mer mot digitala plattformar som sociala medier, hemsidor, nyhetsbrev mm. Bäst effekt uppnås oftast genom en kombination av tryckta och digitala kanaler, kompletterade med personliga mötesplatser.

Exempel på uppdragsgivare

  • SCR Svensk Camping
  • Sveriges Körförbund
  • Svenska Tandsköterskeförbundet
  • Marknadscheferna
  • SKPF
  • Famna Väst