Rätt kommunikation inför ditt kommande event

Dagens informationsöverflöde har inte konkurrerat ut vikten av mötet mellan människor, snarare tvärt om. Vi på Break a Story har arbetat med olika kommunikationslösningar inför, under och efter ett stort antal mässor och event sedan företagets start för över tjugo år sedan – det har gett oss en unik spetskompetens och betydande erfarenhet inom eventkommunikation.

Vi ser två tydliga trender:

– Den första är människors snabbt växande reklamtrötthet. Alltfler vänder sig emot att bli bombarderade av reklambudskap i tid och otid. Det är inte okay att bara klampa rakt in och avbryta mottagaren med ett säljbudskap som oftast landar helt fel.

– Den andra är den digitala explosionen. Bara de senaste årens utveckling av mobila enheter och sociala medier har fullständigt ritat om kommunikationskartan. I dag har de flesta all världens information på armlängds avstånd och dessutom tillgång till ett brett socialt nätverk. Om något inte är intressant eller relevant, klickar vi bort det direkt.

Effekten är att traditionell reklam inte fungerar på samma sätt längre. Det öppnar upp för det personliga mötet – konferenser och events har stor genomslagskraft.

Break a Story har sedan slutet av 90-talet arbetat med kommunikationen kring olika mässor och event. Det har gett oss en unik kompetens om hur man på effektivaste sätt lockar besökare, och vilka kanaler man kan använda.

Hotet mot det personliga mötet är den tillgängliga tiden – låt oss få dina besökare att investera sin tid i ditt event.

Exempel på uppdragsgivare:

  • Svenska Mässan
  • EMC Europe
  • Electronic Environment
  • Stockholmsmässan
  • Bra Mässor
  • Göteborgs Stadsmission