Kommunicera personligt

Mycket av den litteratur som handlar om kommunikation och PR bygger på masskommunikation i olika former. Men det finns också många lägen där en mer personbaserad kommunikation är lämpligare och kan skapa lika mycket värde som en bred kampanj. Det kan röra sig om rekryteringssammanhang där ni vill nå en specifik person och få den […]