Att arbeta med PR

Att arbeta inom området Public Relations innebär att arbeta brett och varierat. Inte sällan omfattar PR-verksamheten ett antal specialiserade personer

Utsikter för framtiden

Varje år görs undersökningar inom olika organisationer och företag för att förutspå i vilka branscher det kommer att finnas bäst jobbmöjligheter i fra

Hitta PR-konsult via bemanning

I Stockholm finns det gott om företag som verkar inom kommunikation och PR. För att ditt företag ska stå ut från mängden och bli ett av de mest framgångsrika inom branschen behöver du ha tillgång till välutbildad personal som kan täcka upp vid personalbortfall. När de anställda blir sjukskrivna eller går på föräldraledighet finns det […]

Jobba friständigt som PR-konsult

I en tid då vi i allt högre grad arbetar ”online” är jobbet som frilanskonsult allt mer relevant. Det är till skillnad från vad många tror inte särskilt svårt att starta eget och jobba självständigt inom PR. Här ger vi dig direkta tips på vägen mot att starta eget som PR-konsult. Vad krävs det av […]

Varför PR-byråer borde boka mötesrum

PR-byråer är numera en stor av den mylla av företag som går att finna i dagens samhälle. Den som jobbar på en PR-byrå i Stockholm bör ha god kännedom om hur man bokar mötesrum i Stockholm, och vilka fördelaktiga alternativ som finns, något som kan vara mycket bra att veta i många situationer. Att jobba […]

PR-kupp – en marknadsföringsmetod som sätter avtryck

Det finns oändliga möjligheter för ett företag att synas och höras. Ett ovanligt sätt att använda marknadsföring på är genom en PR-kupp. Det innebär att ett företag använder sig av en ovanlig, men effektiv metod för att föra fram ett budskap till en specifik målgrupp. Anledningen till att det kallas just PR-kupp är för att […]

Fler yrkeskategorier

Det finns självklart många fler yrkeskategorier inom området PR än de vi hittills har skrivit om. Här följer en kort beskrivning av några av de vanlig

Bemästra kommunikation och PR

De senaste årens drastiska förändring av PR kräver nya och bättre metoder för kommunikation. Kommunikation spelar nämligen en nyckelroll i effektiv PR. Det är därför viktigt att förstå vad den andra parten vill ha för typ av exponering. Detta medför att informationen blir korrekt och att missförstånd eller fel undviks. Härnäst presenteras generella färdigheter och […]

Vikten av kommunikation

Kommunikation och PR handlar i grund och botten om hur du förmedlar information. Det meddelande som ska kommuniceras till en bredare publik behöver förmedlas på ett tydligt sätt utan att verka stelt eller sakna empati. Detta är givetvis lättare sagt än gjort och kräver att den firma, eller de personer som är involverade i uppdraget, […]