Utsikter för framtiden

Varje år görs undersökningar inom olika organisationer och företag för att förutspå i vilka branscher det kommer att finnas bäst jobbmöjligheter i fra

Fler yrkeskategorier

Det finns självklart många fler yrkeskategorier inom området PR än de vi hittills har skrivit om. Här följer en kort beskrivning av några av de vanlig