Kommunicera personligt

Mycket av den litteratur som handlar om kommunikation och PR bygger på masskommunikation i olika former. Men det finns också många lägen där en mer personbaserad kommunikation är lämpligare och kan skapa lika mycket värde som en bred kampanj. Det kan röra sig om rekryteringssammanhang där ni vill nå en specifik person och få den […]

Därför bör du använda humor i din marknadsföring

Marknadsföring kan se ut på väldigt många olika sätt. Oavsett om du använder dig av TV-reklam, sociala medier eller papperstidning så är det alltid aktuellt att förbättra reklamen och hitta nya sätt som du kan fånga mottagarens uppmärksamhet. Humor är ett bra sätt att fånga människors uppmärksamhet, men är det verkligen så enkelt? Sverige gillar […]

Använd profilprodukter för att marknadsföra företaget

Ett av de smartaste och enklaste sätten att marknadsföra ett företag är genom profilprodukter. Oavsett vilket slags företag som du driver; online eller om du har ett fysiskt kontor, en butik eller tillverkningsindustri, så fungerar profilprodukter mycket bra. Maximera med profilprodukter För dig som företagare kan profilprodukter verkligen vara en game changer för att marknadsföra […]

Kommunikation och PR

I dagens samhälle handlar väldigt mycket runt oss om just detta – kommunikation. En stor del av kommunikationen är PR, eller public relations. Ta sociala medier till exempel. Hela förekomsten av dem bygger på att vi är föremål för företagens PR. De är gratis för att vi konsumerar PR, i detta fall PR i form […]

Hitta PR-konsult via bemanning

I Stockholm finns det gott om företag som verkar inom kommunikation och PR. För att ditt företag ska stå ut från mängden och bli ett av de mest framgångsrika inom branschen behöver du ha tillgång till välutbildad personal som kan täcka upp vid personalbortfall. När de anställda blir sjukskrivna eller går på föräldraledighet finns det […]

Jobba friständigt som PR-konsult

I en tid då vi i allt högre grad arbetar ”online” är jobbet som frilanskonsult allt mer relevant. Det är till skillnad från vad många tror inte särskilt svårt att starta eget och jobba självständigt inom PR. Här ger vi dig direkta tips på vägen mot att starta eget som PR-konsult. Vad krävs det av […]

Varför PR-byråer borde boka mötesrum

PR-byråer är numera en stor av den mylla av företag som går att finna i dagens samhälle. Den som jobbar på en PR-byrå i Stockholm bör ha god kännedom om hur man bokar mötesrum i Stockholm, och vilka fördelaktiga alternativ som finns, något som kan vara mycket bra att veta i många situationer. Att jobba […]

PR-kupp – en marknadsföringsmetod som sätter avtryck

Det finns oändliga möjligheter för ett företag att synas och höras. Ett ovanligt sätt att använda marknadsföring på är genom en PR-kupp. Det innebär att ett företag använder sig av en ovanlig, men effektiv metod för att föra fram ett budskap till en specifik målgrupp. Anledningen till att det kallas just PR-kupp är för att […]

Bemästra kommunikation och PR

De senaste årens drastiska förändring av PR kräver nya och bättre metoder för kommunikation. Kommunikation spelar nämligen en nyckelroll i effektiv PR. Det är därför viktigt att förstå vad den andra parten vill ha för typ av exponering. Detta medför att informationen blir korrekt och att missförstånd eller fel undviks. Härnäst presenteras generella färdigheter och […]

Vikten av kommunikation

Kommunikation och PR handlar i grund och botten om hur du förmedlar information. Det meddelande som ska kommuniceras till en bredare publik behöver förmedlas på ett tydligt sätt utan att verka stelt eller sakna empati. Detta är givetvis lättare sagt än gjort och kräver att den firma, eller de personer som är involverade i uppdraget, […]