Att arbeta med PR

Att arbeta inom området Public Relations innebär att arbeta brett och varierat. Inte sällan omfattar PR-verksamheten ett antal specialiserade personer som genom sin specifika kunskap kan förstärka ett varumärke, en specifik produkt eller en tjänst.

PR kan handla både om marknadsföring och reklam, om myndigheters, organisationers och enskilda personers agerande och kommunikation med massmedia och/eller allmänheten, om valpropaganda, opinionsbildning och så vidare. Ofta handlar det helt enkelt om att skapa multipla effekter, det vill säga att genom skickliga pr-kampanjer påvisa hur en specifik händelse eller prestation skapar ringar på vattnet.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter

– Analysera omvärldens åsikter

– Formulera och dokumentera en PR-plan

– Formulera och genomföra presentationer

– Kontakta och skriva för lämpliga media

– Marknadsföra olika produkter och tjänster

– Samverka med reklambyråer

– Sammanställa intressant fakta och information

– Skapa lång- och kortsiktiga relationer

– Kundmöten och kundaktiviteter

– Analysera marknadens behov

Fördelar med jobbet

Det kan absolut kännas både spännande och utvecklande att vara med och påverka andra människors sätt att agera, tänka och bete sig. PR handlar också om att få en inblick ”behind the scene”, vilket innebär en möjlighet att se hur saker och ting verkligen förhåller sig.

En stor del av arbetet handlar också om att sätta sig in i hur ett företag, en organisation eller en person arbetar samt hur relationen till yttervärlden ser ut. Det gäller alltså inte bara att vara lyhörd och nyfiken, men också att vara diskret och respektfull.

PR behövs inom en rad olika företag, såsom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag, underhållningsbranschen, mode- och skönhetsbranschen, högteknologiföretag, detaljhandeln, tranportföretag, religiösa samfund, högskolor och universitet, politiska organisationer, myndigheter, hälsovårdsorganisationer med mera.

Det här innebär med all sannolikhet att man träffar och arbetar tillsamman med en rad spännande och kunniga människor, allt från företagsledare till representanter för olika medieinstanser. Arbetet innebär också variation, utmaningar och möjligheter, som visserligen ställer krav på den som arbetar inom PR, men som också gör att man utvecklas och växer som människa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.