Långsiktiga relationer

Public Relations handlar om att utveckla, och bevara, goda och såväl kortsiktiga som långsiktiga relationer med organisationer, kunder och andra intre