Långsiktiga relationer

Public Relations handlar om att utveckla, och bevara, goda och såväl kortsiktiga som långsiktiga relationer med organisationer, kunder och andra intressentgrupper. Företag som har en väl utvecklad och långsiktig relation till sina kunder har bevisat fler återkommande, och överlag fler nöjda, kunder.

PR-aktiviteter

PR förekommer inom flera olika områden, såsom marknadsföring av produkter och tjänster, aktiviteter, platser, personer och nationer. Offentliga relationer, produktpublicitet, medierelationer, lobbying samt investerarrelationer är därmed bara några av de aktiviteter en PR-avdelning kan arbeta med.

När det gäller begreppet lobbyism, eller lobbning, innebär det ett medvetet politiskt påtryckningsarbete för specifika särintressen. En lobbyist kan till exempel vara anställd som PR-konsult eller ombudsman, med huvudansvar för företagets public affairs (samhällskontakter).

Public Affairs

Public affairs handlar till stora delar om att hjälpa organisationer och företag påverka olika instanser, såsom myndigheter och beslutsfattare, i en viss riktning. Det kan exempelvis ske genom att man identifierar var en specifik fråga hör hemma i beslutssystemet, samt när beslutsfattarna i en politisk process är som mest mottagliga för påtryckningar. I det arbetet är det viktigt att ta reda på vem eller vilka aktörer som har mest inflytande över den specifika frågan.

Lobbying har sedan länge förekommit i stor utsträckning i USA, men också inom delar av EU. I USA är detta ett etablerat sätt att kommunicera med beslutsfattare på ett noggrant reglerat manér. Trots denna reglering finns det människor som påstår att enbart hälften av de organiserade lobbyisterna i USA är registrerade, och när det gäller lobbyverksamheten i EU är det endast vissa länder som har en lagstiftad verksamhet.

Public Affairs kontra Public Relations

Gränsen mellan dessa båda begrepp kan tyckas aningen väg. Många människor ser också Public Affairs och Public Relations (lobbying) som synonyma. Det finns till och med de som hävdar att Public Affairs som en form av lobbying, och menar att begreppet Public Affairs är ett alternativt begrepp för lobbyism som enbart syftar till att ge det sistnämnda en positivare klang.

Den främsta skillnaden mellan Public Affairs och Public Relations kan beskrivas så här:

– Public Affairs kretsar till största delen kring ambitionen att forma och förändra samhället till det bättre. Detta kan bland annat göras genom att ändra folkopinionen. Målet med arbetet är att få politiker och andra beslutsfattare att ändra vissa beslut.

– Public Relations kretsar till största delen kring en vilja att förstärka och framhäva olika organisationers anseende, främst hos konsumenterna. Detta kan bland annat göras genom målmedvetet och långsiktigt varumärkesbyggande (indirekt reklam). lobbyverksamheten i

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.