Att arbeta med PR

Att arbeta inom området Public Relations innebär att arbeta brett och varierat. Inte sällan omfattar PR-verksamheten ett antal specialiserade personer

Utsikter för framtiden

Varje år görs undersökningar inom olika organisationer och företag för att förutspå i vilka branscher det kommer att finnas bäst jobbmöjligheter i fra

Fler yrkeskategorier

Det finns självklart många fler yrkeskategorier inom området PR än de vi hittills har skrivit om. Här följer en kort beskrivning av några av de vanlig

Investor Relations

Investerarrelationer, eller Investor Relations (IR), handlar om företagens relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna. I de flesta större företag

Långsiktiga relationer

Public Relations handlar om att utveckla, och bevara, goda och såväl kortsiktiga som långsiktiga relationer med organisationer, kunder och andra intre

PR eller reklam?

Eftersom publicerade nyheter är ett resultat av en eller flera PR-aktiviteter, blir PR ofta synonymt med reklam och/eller marknadsföring. Att reklam ä

Kommunikation – vad är det?

Själva ordet kommunikation härstammar från latinets ”communis” som betyder gemensam, och ”communicare” som betyder att göra gemensamt. Kommunikation ä

Olika former av kommunikation

Det finns i huvudsak tre olika typer av mänsklig kommunikation: ord, kroppsspråk och röstkvalitet. Vi tolkar dessa medel för kommunikation på olika s