Fler yrkeskategorier

Det finns självklart många fler yrkeskategorier inom området PR än de vi hittills har skrivit om. Här följer en kort beskrivning av några av de vanlig

Bemästra kommunikation och PR

De senaste årens drastiska förändring av PR kräver nya och bättre metoder för kommunikation. Kommunikation spelar nämligen en nyckelroll i effektiv PR. Det är därför viktigt att förstå vad den andra parten vill ha för typ av exponering. Detta medför att informationen blir korrekt och att missförstånd eller fel undviks. Härnäst presenteras generella färdigheter och […]