Det krävs ett stort intresse för företagande och media om man ska jobba med marknadsföring och Public Relations. Det blir också lättare att knyta kontakter för den som är socialt kompetent och oblyg, vilket också är två viktiga egenskaper då PR ju handlar om att knyta kontakter och bygga relationer.

Då det mesta sker på nätet numer är det också ett stort plus om man har både intresse för och kunskap om den nya tidens mediekanaler. Den som har möjlighet att bredda sig för att behärska flera kompetenser inom marknadsföring, PR och reklam har också en tydlig fördel. Den interaktiva kommunikation som PR till stor del handlar om idag, innebär att man kommunicerar både online och offline med sina kunderna.

Intresset för att jobba med inom området PR har varit stort en längre tid och det finns ingenting som tyder på att har, eller kommer att, svalna. Med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen finns det ett stort behov av medarbetare som vet hur man hanterar såväl offline som onlinekommunikation.

Det finns också fler grenar inom pr-branschen idag jämfört med tidigare, vilket innebär att företag och organisationer även har behov av att anställa människor som kan fylla allt fler olika roller. Dock tillsätts de jobb som erbjuds relativt snabbt.