Investor Relations

Investerarrelationer, eller Investor Relations (IR), handlar om företagens relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna. I de flesta större företag har man anställda som enbart arbetar med kommunikation till analytiker, journaister, enskilda aktieägare och så vidare.

Målet med detta arbete är både att upprätthålla och att skapa ömsesidig kunskap, vilket bland annat kan ske genom nära samarbete med ekonomiavdelningen, analytiker investerare. Ett samarbete som blir allt viktigare då medielandskapet är under ständig förändring.

Vem som helst kan bilda opinion

Numer kan i stort sett vem som helst skapa opinion och sprida idéer och åsikter via exempelvis sociala medier. Det är en snabb och effektiv interaktiv plattform som används flitigt av den ”nya generationen”. Budskap skickas helt enkelt direkt till slutanvändaren utan att passera de medieinstanser man tidigare behövde för att nå ut.

Dock kan det vara svårt att nå igenom med ett budskap i det enorma mediebrus som finns idag. Det torde vara en av anledningarna till att pressmeddelanden fortfarande är en av de vanligaste formerna för kommunikation. Åtminstone när det gäller att snabbt nå ut med en nyhet eller ett viktigt budskap.

Ett pressmeddelande skickas vanligtvis i formen av en text innehållande ett visst nyhetsvärde. Syfte och mål är att skapa god PR och att få mottagarna att vidareförmedla nyheten via sina egna interna och externa mediekanaler. Vanligtvis skickas därför ett pressmeddelande ut till såväl journalister som nyhetsredaktioner och analytiker, vilket oftast sker via e-post eller specifika pressmeddelandetjänster som exempelvis Mynewsdesk eller Cision.

Vad är ett pressmeddelande?

Ett pressmeddelandet skrivs i formen av en nyhetsartikel. Meningen är att en nyhetsredaktion ska kunna ta in pressmeddelandet i tidningen i befintlig form, det vill säga utan att redigera texten. Ett pressmeddelande ska, precis som en nyhetsartikel, inledas med en rubrik, följt av en ingress och en brödtext. Den sistnämnda inkluderar oftast ett eller ett par så kallade pratminus (uttalanden) från personer som är relevanta för organisationen i fråga.

Pressmeddlandet bör avslutas med avsändarens kontaktuppgifter samt datum för avsändande. Det ska tydligt framgå vilken organisation som står bakom meddelandet, som vanligtvis skickas ut på vardagsmorgnar. Är det en stor nyhet kan man även kalla till presskonferens dit utvalda media blir inbjuden.

Vid en presskonferens har såväl avsändaren som mottagaren möjlighet att tydliggöra vissa aspekter av nyheten, bland annat genom att ge utrymme för att ställa samt att svara på frågor. Detta kan i vissa fall förtydliga budskapet, så länge det görs på ett genomtänkt sätt och med tydliga PR-strategier i bakhuvudet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.