Varje år görs undersökningar inom olika organisationer och företag för att förutspå i vilka branscher det kommer att finnas bäst jobbmöjligheter i framtiden. Arbetsförmedlingen är ett av de företag som genomför sådana undersökningar.

Enligt AF:s undersökning kommer följande yrkeskategorier ha lättast att få jobb 2024

Barnmorskor, civilingenjörer, tekniker, förskollärare/lärare, läkare, psykologer, tandläkare, systemutvecklare, sjuksköterskor, socialsekreterare, systemanalytiker, it-arkitekter, betongarbetare, murare, målare, buss-, spårvagns- och lastbilsförare, elektriker, slaktare/styckare, snickare, undersköterskor och VVS-montörer.

Sämst utsikter, enligt resultaten i Arbetsförmedlingens undersökning har bland annat banktjänstemän, chefsekreterare, vd-assistenter, fastighetsmäklare, finansanalytiker, investeringsrådgivare, fotografer, grafisk formgivare, informatörer, kommunikatörer, PR-specialister, journalister, musiker, sångare, butikssäljare, fackhandelspersonal, ekonomiassistenter, kafé- och konditoribiträden, kassapersonal, prepresstekniker, tryckare, bokbindare, reklamutdelare, tidningsdistributörer, resesäljare och vaktmästare.

Traditionellt kontra nytt

I den sistnämnda kategorin, det vill säga den med sämst utsikter, finns alltså flera yrkeskategorier inom PR och marknadsföring med. Dock är det de något mer traditionella yrkesgrupperna, såsom grafisk formgivare, journalister, prepresstekniker och Informatörer som finns med på listan. Samtidigt kan vi konstatera att de något nyare yrkesgrupperna systemutvecklare, it-arkitekter och systemanalytiker finns med i listan över yrkeskategorier med goda framtidsutsikter.

Detta stärker resonemanget kring vidden av att bredda sig och att lära sig behärska flera olika kompetenser (se avsnittet ”För den som vill ha en framtid inom branschen”).