PR – vad innebär det?

När det gäller medierelationer jämför man ganska ofta, och felaktigt, PR med reklam. Dock handlar reklam om köpt annonsutrymme, medan PR handlar om redaktionellt utrymme. I ett mediesammanhang måste därför budskapet vara av allmänintresse för att ha ett nyhetsvärde.

PR är en förkortning av engelskans Public Relations, som på ett ungefär kan översättas med det svenska ordet omvärldsrelationer. PR syftar generellt sett till att hantera, och då ofta öka eller medvetandegöra, intrycket och/eller förtroendet för en produkt eller tjänst, ett företag eller en person. Verksamhetsfältet inom Public Relations är mycket brett och yrkesgrupperna många.

Är PR detsamma som publicitet?

Publicitet, reklam och marknadsföring hänger till stora delar ihop, men de kan också stå på egna ben var för sig. Organisationer som satsar aktivt på PR satsar generellt sett också aktivt på att nå ut till en publik. Inte sällan en mycket specifik publik, som i sammanhanget refereras till som målgrupp (jämför engelskans target group). Vanligtvis satsar även organisationen på att nå ut med just den information de själva önskar sprida.

PR är dock inte alltid synonymt med publicitet även om exempelvis en nyhetsartikel är ett synligt resultat av en PR-aktivitet. Men PR är ett bredare begrepp som bland annat innefattar relationsdriven påverkan. Därmed borde översättningen av PR egentligen vara ”relationer till publiker”, då begreppet publiker i PR-sammanhang används för att benämna målgruppen.

PR-branschen

Det pågår en debatt om transparens inom PR-branschen. Det diskuteras även om innehåll i olika PR-utbildningar, då PR anses vara ett tvärvetenskapligt område eftersom det finns inslag av såväl socialpsykologi som organisationslära och medie- och kommunikationsvetenskap. Ofta krävs även kunskaper i statskunskap, företagsekonomi och språk för den som ska arbeta inom området PR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.