Icke-mänsklig kommunikation

Då större delen av den mänskliga kommunikationen består av icke-verbal kommunikation kan man komma långt genom att bli medveten om andras uppfattattning om det egna kroppsspråket. Naturligtvis är det också viktigt att tänka på vad man säger, men det är än viktigare att tänka på hur man säger det.

Människor och djur uppfattar omvärlden på samma vis, nämligen genom de fem sinnena. Därmed bedöms (och bedömer) vi långt innan vi ens har börjat prata. Det är där första intrycket kommer in.

Vi har en del gemensamt med djuren

Att såväl djur som människor använder alla sina sinnen för att skapa sig en uppfattning om saker och ting är en form av försvarsmekanism. Alla intryck jämförs med intryck vi fått i liknande sammanhang och i mötet med liknande personer.

Det sker mer eller mindre omedvetet, men med hjälp av denna mekanism går det att snabbt avgöra om en situation/person är hotfull, farlig, intressant, spännande osv.

Olika djurarter kommunicerar på olika sätt

För en person som studerar människors förmåga att kommunicera kan det vara intressant att även studera djur. Människors kommunikationsformåga sägs nämligen vara en utvecklad form av djurspråk. Formen för kommunikation varierar mellan olika djurarter, men vanligt är att många djur uppvisar distinkta kroppsdelar eller kroppsrörelser. Även fågelsång, parningsläten och dofter är viktiga kommunikationsformer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.