Varför PR-byråer borde boka mötesrum

PR-byråer är numera en stor av den mylla av företag som går att finna i dagens samhälle. Den som jobbar på en PR-byrå i Stockholm bör ha god kännedom om hur man bokar mötesrum i Stockholm, och vilka fördelaktiga alternativ som finns, något som kan vara mycket bra att veta i många situationer. Att jobba […]

PR-kupp – en marknadsföringsmetod som sätter avtryck

Det finns oändliga möjligheter för ett företag att synas och höras. Ett ovanligt sätt att använda marknadsföring på är genom en PR-kupp. Det innebär att ett företag använder sig av en ovanlig, men effektiv metod för att föra fram ett budskap till en specifik målgrupp. Anledningen till att det kallas just PR-kupp är för att […]