Medvetet kroppsspråk

Många anser att svenskar generellt sett använder sig av väldigt få gester. Men det är samtidigt så att gester bör användas och växa i förhållande till sammanhang och publik; ju större publik desto tydligare gester. Gester kan med fördel användas för att understryka något specifikt, samt för att ge liv åt det innehåll man vill framföra.

Kroppshållning och gester

Såväl kroppsspråk som gester kan vara direkt avslöjande, men det är ganska stor skillnad på händelsegester och känslogester. Medan händelsegester kommunicerar något man vill ska ske omedelbart, såsom gå, tyst, lyssna, snurra och så vidare, är känslogester oftast mer omedvetna; man öppnar munnen vid förvåning, pekar med hela handen för att markera, håller för näsan när det luktar illa och så vidare.

Det är inte bara ögonen, utan faktiskt hela ansiktet, som avslöjar mycket om hur vi känner, mår och vad vi tänker. Om man kan lära sig att styra sina tankar och känslor kan man också skicka ut de signaler man själv vill sända ut. Det gör man bland annat genom mental träning och avslappning. Man kan också vinna mycket på att studera den icke-verbala kommunikationen som sker runt omkring, och sedan dra lärdom av den för egen del.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.