Kroppsspråk

Kroppsspråk innefattar alla former av medveten och omedveten mänsklig icke-verbal kommunikation. Dock är kroppsspråk per definition inget ”eget språk”. När det gäller det mänskliga kroppsspråket varierar det mellan olika individer och olika grupper, samtidigt som kroppsspråk fungerar som en kulturell och social markör.

Människans kroppsspråk

Det finns i huvudsak två grundläggande rörelser i människans kroppsspråk: handlingsrörelser och känslorörelser. När man till exempel sträcker sig mot en kaffekopp är det en målmedveten rörelse, oavsett den är medveten eller inte. En känslorörelse, som även benämns reaktionsrörelse, skulle i sammanhanget vara att släppa kaffekoppen om den är för varm.

Våra reaktionen sker alltså (mer eller mindre) spontant och i samband med stimuli. Lyssnar man till vacker fågelsång eller musik slappnar man lättare av, de flesta öppnar gärna upp för upplevelsen. Konfronteras man däremot med något irriterande, skrämmande eller obekvämt kryper de flesta ihop, vänder sig om eller går därifrån. Det kan räcka med att se någon annan äta något surt för att det ska dra i smaklökarna. I det fallet är det många som grimaserar, vilket blir en tydlig form av känslorörelse.

Böcker om kroppsspråk

Charles Darwin var en av de första att författa en bok om kroppsspråk. ”The Expression of the emotions in man and animals” kom ut 1872, och i boken konstaterar Darwin att vi människor delar samma uttryck för en rad känslor, såsom glädje, sorg, rädsla och skam, oavsett vilken kultur vi kommer ifrån.

I mitten av 1970-talet kom boken ”Body language” ut, skriven av författaren Julius Fast. I boken påvisar Fast bland annat hur president Kennedy vann valet genom att ha ett bättre och tydligare kroppsspråk än vad motståndaren Nixon hade. Han menade att Kennedy hade något elegant och säkert i sitt uttryck, något som Nixon helt saknade, enligt Fast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.