Fler yrkeskategorier

Det finns självklart många fler yrkeskategorier inom området PR än de vi hittills har skrivit om. Här följer en kort beskrivning av några av de vanlig

Bemästra kommunikation och PR

De senaste årens drastiska förändring av PR kräver nya och bättre metoder för kommunikation. Kommunikation spelar nämligen en nyckelroll i effektiv PR. Det är därför viktigt att förstå vad den andra parten vill ha för typ av exponering. Detta medför att informationen blir korrekt och att missförstånd eller fel undviks. Härnäst presenteras generella färdigheter och […]

Vikten av kommunikation

Kommunikation och PR handlar i grund och botten om hur du förmedlar information. Det meddelande som ska kommuniceras till en bredare publik behöver förmedlas på ett tydligt sätt utan att verka stelt eller sakna empati. Detta är givetvis lättare sagt än gjort och kräver att den firma, eller de personer som är involverade i uppdraget, […]

Modern kommunikation och PR

När man hör ordet PR-byrå relaterar det ofta till ett företag som sysslar med marknadsföring så som reklam. Dock är detta inte hela sanningen då en PR-byrå sysslar med så mycket mer. Det största ansvaret en PR-byrå har är att långsiktigt jobba med olika företags marknadsföring, kommunikation och varumärke. Syftet är att skapa ett starkt […]

Investor Relations

Investerarrelationer, eller Investor Relations (IR), handlar om företagens relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna. I de flesta större företag

Kommunikationskanaler för prima PR

Många effektiva metoder för att utföra PR finns, inte minst med mängden tillgängliga kommunikationskanaler. En kommunikationskanal är som namnet antyder ett instrument genom vilket kommunikationsprocessen genomförs. Termen används vanligtvis för att hänvisa till massmedia. Moderna kommunikationskanaler har blivit en stor källa till makt och socialt inflytande över hela världen, särskilt den senaste tiden med tillskottet […]

Kommunikation och marknadsföring via SMS

Marknadsföring via SMS är ett effektivt sätt för att nå ut till kunderna. I jämförelse med e-post där mycket av marknadsmaterialet hamnar i skräpposten är SMS en kanal med en betydligt högre öppningsprocent. Alla har en telefon med sig dagligen och SMS når fram och öppnas vanligtvis direkt. SMS kommunikation når fram till fler kunder […]

Utbildningar inom kommunikation och PR

Är du en person som älskar att skapa, vara kreativ och använda dig av text och bild? Då kan utbildningar inom kommunikation och PR vara något för dig! Vad innebär kommunikation och PR i praktiken? Att arbeta inom kommunikation och PR handlar om att skapa publika relationer med hjälp av kommunikation och genomtänkta budskap. En […]