Modern kommunikation och PR

När man hör ordet PR-byrå relaterar det ofta till ett företag som sysslar med marknadsföring så som reklam. Dock är detta inte hela sanningen då en PR-byrå sysslar med så mycket mer. Det största ansvaret en PR-byrå har är att långsiktigt jobba med olika företags marknadsföring, kommunikation och varumärke. Syftet är att skapa ett starkt […]

Investor Relations

Investerarrelationer, eller Investor Relations (IR), handlar om företagens relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna. I de flesta större företag

Kommunikationskanaler för prima PR

Många effektiva metoder för att utföra PR finns, inte minst med mängden tillgängliga kommunikationskanaler. En kommunikationskanal är som namnet antyder ett instrument genom vilket kommunikationsprocessen genomförs. Termen används vanligtvis för att hänvisa till massmedia. Moderna kommunikationskanaler har blivit en stor källa till makt och socialt inflytande över hela världen, särskilt den senaste tiden med tillskottet […]

Kommunikation och marknadsföring via SMS

Marknadsföring via SMS är ett effektivt sätt för att nå ut till kunderna. I jämförelse med e-post där mycket av marknadsmaterialet hamnar i skräpposten är SMS en kanal med en betydligt högre öppningsprocent. Alla har en telefon med sig dagligen och SMS når fram och öppnas vanligtvis direkt. SMS kommunikation når fram till fler kunder […]

Utbildningar inom kommunikation och PR

Är du en person som älskar att skapa, vara kreativ och använda dig av text och bild? Då kan utbildningar inom kommunikation och PR vara något för dig! Vad innebär kommunikation och PR i praktiken? Att arbeta inom kommunikation och PR handlar om att skapa publika relationer med hjälp av kommunikation och genomtänkta budskap. En […]

Långsiktiga relationer

Public Relations handlar om att utveckla, och bevara, goda och såväl kortsiktiga som långsiktiga relationer med organisationer, kunder och andra intre

Paolo Robertos PR-haveri

Paolo Roberto har under lång tid varit en av svenskt offentligt livs mest särpräglade och kontroversiella figurer. En person som från sina rötter som ungdomskriminell i Stockholms förorter byggt upp ett omfattande affärsimperium som består av lika delar kokkonst och träningsiver. Ingen kan väl ha missat att Roberto nyligen åkte dit för att ha köpt […]

Krishantering kräver kompetens

För att förstå vad en kommunikatör sysslar med kan vi ta en titt på en annan yrkeskategori, ingenjören. De två yrkena är väldigt olika även om de jobbar sida vid sida i samma företag. Ingenjören har den tekniska expertisen som behövs för att genomföra ett projekt. Om det handlar om ett gruvföretag vet hen hur […]

Klivet mot 5G

Under 2020 rullas 5G nätet ut för den stora massan och vi kan förvänta oss en hel del teknikutvecklingar. Bland annat hoppas man kunna lösa ett snabbare internet på glesbygden, ny teknik inom vården och självkörande bilar på gatorna. Med högre hastigheter och mindre störningar kan en hel del ny teknik tas i bruk runtom […]

PR eller reklam?

Eftersom publicerade nyheter är ett resultat av en eller flera PR-aktiviteter, blir PR ofta synonymt med reklam och/eller marknadsföring. Att reklam ä